Historia

Józef Sobolewski z Radunina - uczestnik Powstania Styczniowego 1863 roku.

Józef Sobolewski z Radunina - uczestnik Powstania Styczniowego 1863 roku.


Historia powstania wsi Radunin wiąże się nierozerwalnie z historią Puszczy Knyszyńskiej. Przed 1483 r. duży kompleks leśny, położony między Narwią a Supraślem, otrzymał od króla Aleksandra Jagiellończyka Iwan Chodkiewicz. Jego syn, Aleksander Chodkiewicz rozpoczął akcję osadniczą na tych terenach. W dolinie Supraśli powstały osady, których mieszkańcy zajmowali się eksploracją puszczańskich zasobów. Na początku XVII w. ziemie te stały się własnością Radziwiłłów. Pierwsze wzmianki o Słuczance, Waliłach, Nowosiółkach czy Załukach pochodzą z początku XVIII w. Ostatnimi osadami, które powstały na początku XVIII w. były Borki i Radunin, tzw. osady osocznickie. Zadaniem osoczników było: udział w polowaniach, strzeżenie granic puszczy przed obcymi, doglądanie wyznaczonych kwater leśnych, pomoc leśniczemu. W XIX w. Radunin był w dużej części wsią szlachecką, a jego mieszkańcy wzięli czynny udział w Powstaniu Styczniowym.
 
Dwór w Raduninie - zdjęcie z 1913 r.

Dwór w Raduninie - zdjęcie z 1913 r.

 


Po wkroczeniu wojsk radzieckich we wrześniu 1939 r., Radunin znalazł się pod okupacją sowiecką. W kwietniu 1940 r. rodziny leśniczych i gajowych zostały wywiezione na Syberię. Większość mieszkańców została przymusowo powołana do prac leśnych, pracując po kilkanaście godzin, aby wykonać narzucone "normy".


W Raduninie znajdował się dwór wraz z majątkiem, należący do rodziny Kozłowskich. Po ich tragicznej śmierci, dwór przeszedł na własność rodziny Borkowskich. W czasie II wojny światowej mieścił się tam posterunek SS, ponieważ w okolicznych lasach intensywnie działały oddziały partyzantki radzieckiej. Wycofując się, hitlerowcy spalili dwór. Po 1944 r. ziemie dworskie podległy nacjonalizacji.

Dom Klukowiczów wybudowany w 1871 r.

Dom Klukowiczów wybudowany w 1871 r., obecnie nieistniejący - zdjęcie z 1975 r.
W tym domu nocował podczas przejazdu prorok Eliasz Klimowicz.
Po wyzwoleniu w 1944 r. mieścił się tu sztab pułku Armii Czerwonej.

 
Słupek.

Nieistniejący już krzyż (wymieniony na nowy) zwany Słupkiem, pamiętający czasy Powstania Styczniowego.


Po wyzwoleniu Radunina w lipcu 1944 r. w okolicznym lesie powstała polowa szkoła Armii Czerwonej, w której przygotowywano rezerwistów przed wysłaniem na front. W okolicach stacjonowały operujace na terenie Puszczy Knyszyńskiej oddziały organizacji "Wolność i Niepodległość", wspierane przez niektórych mieszkańców.
Pierwszym sołtysem po wyzwoleniu został Jan Zagroba, a Radunin należał wówczas administracyjnie do gminy Szudziałowo.
 
 
Wczoraj:133
Dziś:1650