Nazwa wsi RADUNIN

Radunin-tablica


Na mapach sprzed 200 lat ta wieś nazywała się RADOMIN. Być może od jaćwieskiego słowa radaminas, oznaczającego "znaleźć i pamiętać, wspominać, przypominać". Osada mogła być zatem założona w miejscu, które przez to stało się charakterystyczne, szczególne. Dla mieszkańców i przyjezdnych warte zapamiętania. Wpływ języka Bałtów - Prusów jest tu tym bardziej prawdopodobny, że miejscowość o nazwie Radomin znajduje się też koło Olsztyna
i Bydgoszczy, czyli terenów, będących niegdyś ostoją tych niesłowiańskich plemion.

Do niedawna Radunin potocznie zwano Radulinem. Takie słowo najpewniej samo ukształtowało się w rozmowach okolicznych mieszkańców i dominującym tu tzw. "prostym" języku było łatwiejsze do wymówienia. Ponieważ na przedwojennych mapach był to właśnie RADUNIN, mieszkańcy tej miejscowości dziesięć lat temu postanowili, by taka pozostała nazwa urzędowa ich wsi.


Wykorzystano wzmiankę z pracy naukowej profesora Michała Kondratiuka "Nazwy miejscowe południowo- wschodniej Białostocczyzny" wydanej w 1974 r


Wiadomości Gródeckie (Haradockija Nawiny) Nr 4/2007.

 
Wczoraj:135
Dziś:44