Zabytki

Krzyż - miniatura

Krzyż postawiony przez rodzinę Klukowiczów w 1889 r. Na granitowym cokole wyryty jest napis: Anno Domini 1889 Augusti 6 dies pro valetudine omnium (...po wsze czasy pamiętaj o zbawieniu).

Studnia - miniatura

Studnia wykonana z wydrążonego
pnia pojedyńczego drzewa. Zachowała się
tylko jedna z kilku istniejących.

Park - miniatura

Pozostałości parku dworskiego, obecnie posiadłość państwa Olszewskich.

Odłamki - miniatura

Ślad wybuchu bomby lotniczej na ścianie domu
państwa Martoników.

Ziemianka - miniatura

W okolicy leśniczówki znajduje się kilka pozostałości po ziemiankach i okopach z czasów istnienia szkoły rezerwistów Armii Czerwonej.

Mogiłki - miniatura

"Mogiłki" - lasek za rzeką Radulanką, w którym pochowani
są dawni mieszkańcy wsi i Powstańcy Styczniowi.

Okna - miniatura

Zabytki sztuki ludowej - ozdoby okien domu państwa Szeremetów.

Dom - miniatura

Zabytki sztuki ludowej - dom państwa
Osławskich, wybudowany przez Pawła Lodowskiego.

Okiennice - miniatura

Zabytki sztuki ludowej - okiennice domu państwa Mielnickich.

Narożnik - miniatura

Zabytki sztuki ludowej - ozdobny narożnik domu państwa
Lisowskich.

Krzyż postawiony przez rodzinę Klukowiczów
w 1889 r.
Studnia wykonana z wydrążonego pnia jednego drzewa.
Pozostałości parku dworskiego.
Ślad wybuchu bomby lotniczej.
Ziemianki z czasów istnienia szkoły rezerwistów Armii Czerwonej.
"Mogiłki" - lasek za rzeką Radulanką.
Ozdoby okien domu państwa Szeremetów.
Dom państwa Osławskich.
Okiennice domu państwa Bućków.
Ozdobny narożnik domu państwa Lisowskich.
 
Wczoraj:133
Dziś:1661