Krynki

5a. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP.

5. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP.

5b. Fresk na frontonie cerkwii pw. Narodzenia NMP.

5b. Fresk na frontonie cerkwii pw. Narodzenia NMP.

6. Centralny plac Krynek (Plac Jagielloński).

6. Centralny plac Krynek (Plac Jagielloński).

7. Synagoga kaukaska.

7. Synagoga kaukaska.

8. Bożnica Słonimskich Chasydów.

8. Bożnica Słonimskich Chasydów.

9a. Cmentarz prawosławny w Krynkach.

9a. Cmentarz prawosławny w Krynkach.

9b. Drewniana kaplica św. Antoniego z 1872 roku na cmentarzu prawosławnym.

9b. Drewniana kaplica św. Antoniego z 1872 roku na cmentarzu prawosławnym.

9c. Grób pisarza Sokrata Janowicza na cmentarzu prawosławnym.

9c. Grób pisarza Sokrata Janowicza na cmentarzu prawosławnym.

10a. Cmentarz żydowski w Krynkach.

10a. Cmentarz żydowski w Krynkach.

10b. Cmentarz żydowski w Krynkach.

10b. Cmentarz żydowski w Krynkach.

5a. Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP.
5b. Fresk na frontonie cerkwii pw. Narodzenia NMP.
6. Centralny plac Krynek (Plac Jagielloński).
7. Synagoga kaukaska.
8. Bożnica Słonimskich Chasydów
9a. Cmentarz prawosławny w Krynkach.
9b. Drewniana kaplica św. Antoniego z 1872 roku na cmentarzu prawosławnym.
9c. Grób pisarza Sokrata Janowicza na cmentarzu prawosławnym.
10a. Cmentarz żydowski w Krynkach.
10b. Cmentarz żydowski w Krynkach.
 
Wczoraj:169
Dziś:158