Krynki

Mapa Krynek z 1931 r. z zaznaczonymi zabytkami.

Mapa Krynek z 1931 r. z zaznaczonymi zabytkami.

1a. Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim.

1a. Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim.

1b. Grobowiec rodziny Dziurdziów, potomków bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej.

1b. Grobowiec rodziny Dziurdziów, potomków bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej.

2. Pozostałości po dworku rodziny de Virion.

2. Pozostałości po dworku rodziny de Virion.

3a. Kościół pod wezwaniem św. Anny z 1913 r.

3a. Kościół pod wezwaniem św. Anny z 1913 r.

3b. Nawa główna kościóła pod wezwaniem św. Anny.

3b. Nawa główna kościóła pod wezwaniem św. Anny.

4. Stare domy przy ul. Nowej.

4. Stare domy przy ul. Nowej.

Mapa Krynek z 1931 r. z zaznaczonymi zabytkami.
1a. Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu katolickim.
1b. Grobowiec rodziny Dziurdziów, potomków bohaterów powieści Elizy Orzeszkowej.
2. Pozostałości po dworku rodziny de Virion.
3a. Kościół pod wezwaniem św. Anny z 1913 r.
3b. Nawa główna kościóła pod wezwaniem św. Anny.
4. Stare domy przy ul. Nowej.
 
Wczoraj:169
Dziś:169