Kruszyniany

12

Styl litewskich meczetów jest unikalny, nie przypominający innych islamskich świątyń. Były one budowane przez miejscową ludność, zazwyczaj Żydów, wzorujących się na znanej im architekturze. Stąd meczet w Kruszynianach posiada dwie wieże oraz tympanon, nie spotykany w innych muzułmańskich budowlach.

Tablica przy wejściu na teren mizaru w Kruszynianach.

Tablica przy wejściu na teren mizaru w Kruszynianach.

Obok meczetu znajduje się mizar - muzułmański cmentarz. Najstarszy z rozpoznanych na nim nagrobków pochodzi z 1744 roku. Właśnie wtedy, w XVIII wieku Tatarzy zaczęli zamieszczać na swoich grobach inskrypcje. Umieszczano je na kamieniach znajdujących się u głowy zmarłego. Zapisywane były w języku arabskim, polskim bądź ruskim. Używano do tego początkowo alfabetu arabskiego, w późniejszych czasach również cyrylicy i alfabetu łacińskiego.

Mizar w Kruszynianach.

Mizar w Kruszynianach

Na chwilę obecną mieszka w Polsce około 4000 Tatarów, w tym najwięcej w Białymstoku bo aż 1800. Kruszyniany na co dzień są typową cichą, podlaską wioską zamieszkiwaną przez około 160 mieszkańców. Zaludniają się dopiero podczas muzułmańskich świąt - bajramów, oraz podczas sezonu turystycznego.

Wieś Kruszyniany.

Wieś Kruszyniany.

Podczas wizyty księcia Karola na Podlasiu, w dniu 16.03.2010 r. odwiedził on również Kruszyniany.

Pamiątka z wizyty ksiącia Karola.

Pamiątka z wizyty ksiącia Karola.

Książę Karol zwiedził meczet oraz degustował potrawy kuchni tatarskiej w Gospodarstwie Agroturystycznym "Tatarska Jurta".

Menu kuchni tatarskiej.

Menu kuchni tatarskiej.

 

Tekst: Marcin Wierzbicki

Fotografie: Stanisław Wierzbicki

Tablica przy wejściu na teren mizaru w Kruszynianach
Mizar w Kruszynianach.
Wieś Kruszyniany.
Pamiątka z wizyty ksiącia Karola.
Menu kuchni tatarskiej
12
 
Wczoraj:169
Dziś:180