Królowy Most

Wieś letniskowa nad rzeką Płoską w Puszczy Knyszyńskiej, u stóp Wzgórz Świetojańskich, przy dawnym Trakcie Napoleońskim. Założona w XVII w. pod ówczesną nazwą Janopol, nadana przez Bogusława Radziwiłła rodzinie Sakowiczów (patrz: "Potop" H. Sienkiewicza). Obecna nazwa wsi wzięła się od zbudowanego w ciągu jednego dnia mostu, przez który król Jan III Sobieski przejechał w drodze do Grodna (inne źródła mówią o królu Zygmuncie Auguście). Przez Królowy Most w czasie moskiewskiej wyprawy Napoleona przeszedł korpus marszałka Neya.
Na pobliskich polach w czasie Powstania Styczniowego odbyła się bitwa partyzantów z Moskalami. Grób ok. 90 powstańców znajduje się na Górze Św. Anny.

Zabytki Królowego Mostu to: kamienna kaplica pw. Św. Anny z 1840 r., cerkiew prawosławna pw. Św. Anny z lat 1904-1928 oraz położony przy Trakcie Napoleońskim cmentarz prawosławny.

Zabytkowa kaplica Św. Anny z 1840 r.

Cerkiew prawosławna Św. Anny z lat 1904-1928.

Cmentarz prawosławny przy Trakcie Napoleońskim.

Obecny most, zbudowany na miejscu historycznego.

Trakt Napoleoński w okolicach Góry Św. Anny.

 
Wczoraj:126
Dziś:87