Archiwalne fotografie

Liczba pozycji w archiwum : 99

Młodzież z Radunina, od lewej u góry: XXX, Michał Martonik, XXX, Jan Martonik,
Stanisława Lisowska, Janina Klukowicz, Anastazja Szeremeta, Stanisława Lodowska,
Walentyna Martonik.
Zdjęcie zrobione w Gródku w zakładzie fotograficznym Abramickiego w 1939 r.

Młodzież z Radunina, od lewej u góry: Aleksandra Bilkiewicz, Stanisława Lodowska, Janina Klukowicz, Stanisława Lisowska, Lońka Czemiel, Stanisław Klukowicz. Fotografia wykonana w Gródku, w zakładzie fotograficznym Abramickiego w 1940 r.

Pielgrzymka mieszkańców parafii Gródek do Częstochowy - 1948 r. Na fotografii są również biorący w niej udział‚ mieszkańcy Radunina.

Pogrzeb Marii Sawickiej, babci Stanisławy Osławskiej z d. Lodowskiej - rok 1961.
Na zdjęciu widać nieistniejący już dom, stojący na początku wsi obok obecnego domu
pani sołtys.

Janina Klukowicz i Nina Szeremeta na wczasach w Szklarskiej Porębie, zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Waliłach.
Lata 50-te.

Wycieczka pracowników Nadleśnictwa Państwowego w Waliłach w Karkonosze.
Od lewej mieszkańcy Radunina: Aleksander Lisowski, Jerzy Zagroba, kolega
z Podzałuk, Wiktor Lisowski i Michał Martonik.

 
Wczoraj:126
Dziś:143