Archiwalne fotografie

Liczba pozycji w archiwum : 99

Zofia Chomczyk.

Taisa Lisowska, Danuta Drobot i Krystyna Lisowska.

Rodzina Martoników w Rosji, emigranci z Radunina - wieś Łakino koło Krasnojarska 1913 r.
Od lewej: Martonik Grzegorz Iwanowicz, Jusza M. P., Martonik Piotr Iwanowicz, Sziszulin M.M.,
Martonik Dymitr Iwanowicz, Zinkiewicz S.A.

Rodzina Martoników - 1939 r.

Włodzimierz i Antola ( Antonina) Chomczykowie

Józef (Ziutek) Lisowski.

 
Wczoraj:126
Dziś:132