Archiwalne fotografie

Liczba pozycji w archiwum : 99

Rok 1961 - odjeżdżają goście Zyty i Edwarda Emiljańczyków - na furze Gospodarz z Tośkiem, Hela Staniszewska z mężem Mietkiem Kmitą i Ojcem Antonim Staniszewskim, przy furze - Klara Starzyńska , na pierwszym siedzeniu Asia Abłążewicz z Czyliczanki, Krysia z małym Zbyszkiem.

Po ślubie Heli Staniszewskiej z Mietkiem Kmitą w Gródku, orszak weselny przed Kościołem
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (początek lat 60 - tych).

Edward Emiljańczyk zaprzęga Łysego - zaplanowany wyjazd do Gródka (lata 70 - te).

Na oklep na Łysym - Lusia Emiliańczyk. Przy koniu na prawo Basia Janicka,
na lewo Tosiek Emiljańczyk.

Rekolekcje Wspólnoty Rodzin w leśniczówce nad stawem na Wyżarach - sierpień 1993 r.

Rekolekcje Wspólnoty Rodzin w leśniczówce nad stawem na Wyżarach - sierpień 1993 r.

 
Wczoraj:126
Dziś:120