Temat: List z Rosji
Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2010-11-25 19:29:32

Treść: Otrzymałem z Rosji emaila następującej treści (z tłumaczeniem):
----------------------------------------------------------------------------
Здравствуйте Станислав! Меня зовут Сергей Мартоник . Думаю Вам знакома эта фамилия. Живу в России, город Красноярск. С большим удовольствием посмотрел ваш сайт (www.radunin.hostit.pl). Очень понравились фото. Дело в том, что мой прапрадед Иван Николаевич Мартоник в возрасте 50 лет вместе в семьей переехал в Сибирь по переселению в 1898 году из деревни Радунин. И поселились в деревне Лакино. Мне интересно что его заставило переехать? Почему не общался с теми кто остался, ведь наверняка были братья и сестры? Ведь это тоже часть истории Радулин, поэтому вам и пишу. Надеюсь поможите найти кого то из Мартоник живущих в Радулин теперь.
Заранее благодарен
С уважением Мартоник Сергей.

Nazywam się Siergiej Martonik. Myślę, że znasz to nazwisko. Mieszkam w Rosji, w mieście Krasnojarsk. Z wielką przyjemnością obejrzałem witrynę (www.radunin.hostit.pl). Bardzo mi się podobają zdjęcia.
Mój pradziadek Iwan Nikołajewicz Martonik w wieku 50 lat razem z rodziną przeniósł się na Syberię w 1898 roku ze wsi Radunin. Osiedlili się w miejscowości Lufkin.
Jestem ciekaw, co go zmusiło do przeniesienia? Dlaczego nie komunikował się z tymi, którzy pozostali, bo na pewno miał braci i siostry? Jest to także część historii Radunina, więc do Ciebie piszę. Mam nadzieję, że ktoś pomoże mi się dowiedzieć, kto z Martoników mieszka jeszcze w Raduninie. Z góry dziękuję
Z poważaniem, Martonik Siergiej.
----------------------------------------------------------------------------
Może ktoś ze stałych mieszkanców Radunina zapyta starszych mieszkańców, co o tym wiedzą.
Może pan Piotr Martonik coś wie na ten temat?
Pomóżmy naszemu rodakowi z Syberii.

 

Autor:Marcin Wierzbicki
Data:2010-11-28 21:49:04

Treść:Tłumaczenie:
К господину Сергею. Сегодня я возвратила из Радунина. Я разговаривала с солтысом деревни Елжбетой Цывонюк. Нашими суседами была семья Михала и Эугении Мартоников. Господин Михал помер в 1996 г., а госпожа Эугеня пол года тому назад. По разным рассказам знаем, что кто то из семьи Михала Мартоника уехал в Россию. Думаем, что надо подолжать этим путём за поиском предков. Сейчас один из их сыновей Ежы оженился с русской и вероятно живет в Калинграде. Их второй сын Мирослав живет в Биеломстоке и время от времени бывает в Радунине, что бы посмотреть родной дом (вероятно был там две недели тому назад). К сожалению мы ещё не вышли на контакт, потому, что он сейчас где то за рубежом. В Польше будет по нашим данным на переломе декабря и января 2011. Над этом будет следит солтыс. Терпеливо ждите на следующие вести. Приветы с Польши!

 

Autor:Barbara Boguta
Email:baboguta@interia.pl
Data:2010-11-28 19:39:22

Treść:Do Pana Siergieja. Wróciłam dziś z Radunina. Rozmawiałam z panią sołtys wsi Elżbietą Cywoniuk. Naszymi sąsiadami była rodzina Michała i Eugenii Martoników. Pan Michał zmarł w 1996 roku, a pani Eugenia pół roku temu. Z różnych opowiadań i źródeł wiemy, że ktoś od pana Michała Martonika wyjechał do Rosji. Myślimy, że to tym tropem trzeba udać sie na poszukiwanie przodków. Obecnie jeden z ich synów Jerzy ożenił się z Rosjanką i prawdopodobnie mieszka w Kaliningradzie. Drugi ich syn Mirosław mieszka w Białymstoku i czasami bywa w Raduninie, żeby spojrzeć na swój rodzinny dom. ( prawdopodobnie był tu 2 tygodnie temu) Niestety, nie udało nam się nawiązać z nim kontaktu, bo w chwili obecnej jest gdzieś za granicą. Ma pojawić się w Polsce na przełomie grudnia/ stycznia 2011. Nad tym kontaktem będzie " czuwała pani sołtys". Proszę cierpliwie czekać na dalsze wiadomości. Pozdrawiamy z Polski!!! Mam nadzieję, że jakiś translator tekstu przetłumaczy to na język rosyjski.

 

Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2010-11-27 10:43:28

Treść:Mamy kolejny list od Siergieja Martonika, który przysłał też zdjęcie pradziadka. Na razie umieszczam na forum, może ktoś rozpozna znajome rysy w obecnym pokoleniu.
-----------------------------------------------------------------------------
Благодарю за ответ и за помощь в размещении информации на сайте. Посылаю для коллекции фото: деревня Лакино 1913 год. слева направо Мартоник Григорий Иванович, Юша М. П. Мартоник Петр Иванович, Шишулин М.М., Мартоник Дмитрий Иванович ( мой прадед), Зинкевич С.А.. Это пока единственное фото тех лет. Деревня Лакино была заселена выходцами их Гродненской губернии, люди из разных деревень а вот из Радунин Мартоник одни. Семья Мартоник выехала из Радунин в 1898 году когда отцу семейства было уже 50 лет. Все Мартоник что теперь живут в России это его потомки. Еще Мартоник живут в Белорусси в г Гродно.
Но ни кто ничего не помнит и не знает. Годы потрясений в 20 веке истребили всю память, что то восстановить теперь очень трудно.
С уважением
Мартоник Сергей
. p.s Iza i Piotr Witcowscy знакомы?

-----------------------------------------------------------------------------
Dziękuję za odpowiedź i pomoc w przekazaniu informacji na stronę. Wysyłam fotografię do kolekcji: wieś Lakino 1913 rok, od lewej: Martonik Grzegorz Iwanowicz, Jusza M. P., Martonik Piotr Iwanowicz, Sziszulin M.M., Martonik Dymitr Iwanowicz (moj pradziadek), Zinkiewicz S.A.. Na razie to jedyne zdjęcie z tych lat. Wieś Łakino była zasiedlona przez mieszkanców Grodzieńskiej Guberni, ludźmi z różnych wsi, a z Radunina tylko Martonik.
Rodzina Martoników wyjechała, kiedy głowa rodziny miała 50 lat. Wszyscy Martonicy, którzy teraz mieszkają w Rosji są jego potomkami. Jeszcze Martonik żyje na Białorusi, w Grodnie. Niestety, nikt niczego nie pamięta i nie wie. Burzliwy dwudziesty wiek zniszczył pamięć, ktorą odbudować teraz trudno. Z wyrazami szacunku
Martonik Siergiej
P.S. Czy znacie Izę i Piotra Witcowskich (Witkowskich)?

 

Łakino, Rosja rok 1913.

 
Wczoraj:84
Dziś:49