Temat: Dom chlebem pachnący
Autor:Lucja Orzechowska
Data:2021-08-17 18:57:00

Treść:

13 sierpnia 2021 r. na uroczysku Wyżary odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu „Odkrywanie tożsamości mieszkańców ziemi czystej wody i lasów zielonych. Puszcza Knyszyńska i okolice”.  Otworzyła je Pani Elżbiety Greś, Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Gródeckiej. Poinformowała zgromadzonych iż projekt uzyskał przychylność i wsparcie finansowe ze strony:


  • Marszałka Województwa Podlaskiego,
  • Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • Starosty Powiatu Białostockiego
  • i Wójta Gminy Gródek.

W działania projektowe włączyli się:

  • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
  • Prezes Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza,
  • Przewodnicząca Stowarzyszenia Dobro Wspólne
  • Prezes Fundacji Ekologiczne Forum Młodzieży
  • i Stowarzyszenie „Załuki nad Supraślą”.

Pani Elżbieta Greś powitała wszystkich uczestników, Sponsorów i Darczyńców oraz przedstawicieli   środowisk w ramach których funkcjonują na co dzień i od święta mieszkańcy wsi, gminy, powiatu i województwa oraz  ich rodziny.


Na początek spotkania głos zabrał Pan Wiesław Kulesza, wójt Gminy Gródek. Pogratulował mieszkańcom Radunina cennej, oddolnej  inicjatywy, którą  w ramach projektu realizuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Gródeckiej.  Podkreślił, iż łączy ona ludzi pracujących na roli z pracownikami lasów.  Integrując wspólnotę lokalną całej Ziemi Gródeckiej promuje tożsamość wielokulturowej społeczności. Dodał, że dla rozwoju gminy potrzebni są animatorzy kultury, wywodzący się z wiejskich środowisk.  


Gospodarz miejsca, Dariusz Mytych, Nadleśniczy Nadleśnictwa Waliły zauważył w swoim wystąpieniu, że Puszcza Knyszyńska, to rzeczywiście ziemia czystej wody i lasów zielonych. Wyraził radość, że projekt jest realizowany na Uroczysku Wyżary odwiedzanym przez  licznych gości.  Tablica pamiątkowa, wystawa zdjęć i książka będą wymiernym  znakiem tego, jak piękna jest Puszcza Knyszyńska, kto tu żył i pracował.


Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej przez Wiesława Kuleszę, Wójta Gminy Gródek, Jana Kaczana reprezentującego Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Witolda Karczewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza i nestora rolników i leśników wsi Radunin, Edmunda Lisowskiego, nastąpiło poświęcenie tablicy i krzyży przez Ich Ekscelencje Arcybiskupa Jakuba i Biskupa Henryka.

Jan Kaczan, reprezentujący Starostę Powiatu Białostockiego gratulował Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Gródeckiej rezultatów projektu. Podkreślił, że cieszy uczestników tego spotkania piękna tablica upamiętniająca rodziców i praojców mieszkańców Radunina, „którzy z Bożą pomocą trud pracy na roli i w lesie na chleb powszedni zamieniali”.


Witold Karczewski, Prezes Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza zwrócił uwagę na Patrona Rolników XXI wieku, uwidocznionego na tablicy pamiątkowej.  Św. Izydor łączy  od pokoleń ludzi uprawiających ziemię i lasy, zatroskanych  o to, by nikomu nie zabrakło chleba. Życzył, by dobro pomnażało się w każdej wsi, gminie, powiecie i  województwie.

Przedstawiciel mieszkańców wsi, Edmund Lisowski zwrócił uwagę na to, jak ciężką pracę, wymagającą trudu i poświęcenia podejmowali jego sąsiedzi przywołani z imienia i nazwiska.  Praca w lesie dawała zarobek i pieniądze,  trudne  do zdobycia w tamtych czasach.


Otwarcie wystawy zatytułowanej „Ziemia czystej wody i lasów zielonych. Puszcza Knyszyńska i okolice.” poprzedził komentarz kuratora wystawy i autora zdjęć – Pana Stanisława Wierzbickiego. Zdjęcia można będzie obejrzeć we wrześniu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach, a następnie w Szkole Podstawowej w Gródku.


Lucja Orzechowska, autorka publikacji „Dom chlebem pachnący” wprowadziła uczestników spotkania w klimat książki opisującej życie mieszkańców wsi lat 60. tych XX wieku.  Pierwszy egzemplarz otrzymał z rąk babci wnuczek, Janek Orzechowski – pomysłodawca i inspirator tej publikacji. Kolejne, wręczone zostały Gościom, sponsorom, darczyńcom oraz mieszkańcom wsi. Obdarowani mogli też otrzymać dedykację autorki książki.


Wspólne świętowanie przy tradycyjnej grochówce zwieńczyło to spotkanie. Uświetniali je sygnaliści z ościennych nadleśnictw, a każdy z uczestników otrzymał publikację.


Radunin, 13 sierpnia 2021 r.

Opracowała Lucja Orzechowska

 

 

Autor:Barbara Boguta
Data:2021-08-27 11:02:00

Treść:

Dodam jeszcze informację, że przed główną uroczystością odbyły się msze święte za byłych i obecnych mieszkańców oraz sympatyków Radunina. Załączam kilka dodatkowych zdjęć  z uroczystości. Życzę miłego oglądania i przypomnienia miłych wrażeń z tego wydarzenia.

 

Uczestnicy mszy świętej w cerkwi w Królowym Moście.

Uczestnicy mszy świętej w kościele w Gródku.

 
Wczoraj:135
Dziś:43