Temat: Radunin w publikacjach
Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2016-03-04 12:36:00

Treść: Zakładam temat, w którym będziemy pokazywać publikacje, zawierające zdjęcia lub teksty o Raduninie. Zapraszam do redagowania tego wątku.

 

Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2020-11-30 19:24:00

Treść:

Towarzystwo Przyjaciół Sokola we współpracy z Województwem Podlaskim, wydało książkę pani Barbary Pacholskiej, Klisze pamięci.
Tematem książki są krzyże i kapliczki w naszej części Podlasia. Są tam również fotografie i opisy obiektów w Raduninie i jego okolicach, za co serdecznie dziękujemy Autorce publikacji.

Poniżej tylko kilka przykładów z książki:

 

Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2018-03-10 15:03:00

Treść:

Na stronie tytułowej publikacji Gródek i okolice w rysunkach Władysława Pietruka znajduje się dom pana Włodzimierza Mielnickiego.

Całość można obejrzeć pod linkiem:


http://docplayer.pl/28336957-Iokolice-wrysunkach-wladyslawa-pietruka.html 

Strona tytułowa

Autor:Stanisław Wierzbicki
Data:2018-01-13 14:34:00

Treść:
W wydanych przez Politechnikę Białostocką Zeszytach Naukowych znajduje się artykuł Jarosława Szewczyka
Zdobnictwo naroży w drewnianych domach wiejskich na Białostocczyźnie - próba uporządkowania zbioru".
Wśród zamieszczonych tam pozycji znajduje się kilka przykładów z Radunina.


W dziale zagadek umieszczam rysunki zdobień z Radunina z prośbą o przyporządkowanie domu.


Cały tekst dostępny jest pod linkiem:


Kliknąć na powyższej stronie napis PREVIEW FILE.

 

Strona tytułowa

Mapa obszarów opracowania danych

Strona z rysunkami

Strona z opisem

 
Wczoraj:124
Dziś:169